Hartvíkovice
Naposledy aktualizováno: 15.1.2017

Knihovna je umístěna v pěkné prostorné místnosti víceúčelové budovy OÚ. Knihovník pan Nováček vypracoval společně ve spolupráci se starostou obce panem Tručkem a se zastupiteli obce projekt na připojení k Internetu, a tak čtenáři a obyvatelé Hartvíkovic, které mají asi 550 obyvatel, mohou knihovnu využívat nejen k půjčování knih a časopisů, ale také k získávání aktuálních informací. Pan knihovník i zastupitelé obce věří, že knihovna tak získá další čtenáře a uživatele.

Knihovní jednotky celkem k 31.12.2016- 2.585 knih, z toho naučná literatura 493 a krásná literatura 2.092.

Obec Hartvíkovice v roce 2008 podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK na program Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven(VISK3).

Veškerá evidence dokumentů byla vedena ručně psanými seznamy, ale v roce 2008, po předcházející dohodě, provedly pracovnice útvaru služeb knihovnám MěK v Třebíči v naší knihovně revizi fondu a vložily knihy do programu Clavius-REKS, jehož poloviční licenci pro nás zakoupila. Po té byl zautomatizován i výpůjční protokol a naše knihovna se přiřadila k dalším moderním zařízením s kvalitními službami.

Lístkový katalog, jehož stav byl neuspokojivý, pozbyl nyní svou funkci, protože knihy je možné vyhledat pomocí on-line katalogu obecních knihoven Třebíčska. Obecní knihovna Hartvíkovice/katalog on-line
Katalog je umístěn na webových stránkách Městské knihovny v Třebíči. Zde také můžete od roku 2009 získat přehled Vašich výpůjček atd...Před zobrazením stavu svého čtenářského konta zadejte prosím číslo čtenáře a PIN (informujte se prosím u knihovníka).

 

Knihovna v Hartvíkovicích je moderním kulturním zařízením a v roce 2003 a 2014 jí bylo přiděleno ocenění

„Knihovna Vysočiny roku 2003“,

"Knihovna Vysočiny roku 2014 - ocenění II. stupně"

                                které ji  právem náleží.

Knihovna
                               
Knihovna-pohled 3
                                       
Knihovna-pohled 2
                                  
Knihovna-pohled 4
                  
Galerie obrazů malíře Pittermanna